Obsah

Autor: Mařík, Jan
Zdrojový dokument: Mařík, Jan. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, pp. 7-[10]
Rozsah
7-[10]
Typ
Obsah
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document