List of tables

Autor: Mařík, Jan
Zdrojový dokument: Mařík, Jan. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, pp. 183-184
Rozsah
183-184
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document