Úvod k přednáškám z dějin filosoficko-etického myšlení

Název: Úvod k přednáškám z dějin filosoficko-etického myšlení
Variantní název
An introduction to the lectures from the history of philosophic-ethical thought
Einführung zur Vorlesungen aus der Geschichte des philosophisch-ethischen Denkens
Introduction au cours de l'histoire de la pensée philosophico-éthique
Zdrojový dokument: Hlavoň, Karel. Bratislavské přednášky. Šmajs, Josef (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, pp. 288-313
Rozsah
288-313
Typ
Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence