Back matter

Zdrojový dokument: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. Křížová, Alena (Editor). Vyd. 1. Brno: Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity, 2006,
Typ
Závěrečné stránky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: N/A