Úvod

Zdrojový dokument: Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity, 2007, pp. 5-6
Rozsah
5-6
Typ
Předmluva; Doslov
Jazyk
česky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence