Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech

Zdrojový dokument: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. Jeřábková, Alena (Editor); Křížová, Alena (Editor); Kříž, Pavel (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 217-225
Rozsah
217-225
Typ
Článek
Jazyk
česky
Note
Původně vyšlo jako: Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity C 27, 1980, s. 305–313.
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence