Back matter

Zdrojový dokument: Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. Jeřábková, Alena (Editor); Křížová, Alena (Editor); Kříž, Pavel (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011,
Typ
Závěrečné stránky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: N/A