Iconographic sources for the study of traditional culture

Zdrojový dokument: Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 164-167
Rozsah
164-167
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: N/A