Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu

Název: Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2012
Rozsah
252 s.
Edice
  • Etnologické studie; 12
ISBN
9788021060999
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 862072
Anotace
  • Publikace Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoj střední Evropy a Balkánu je výsledkem mezinárodní spolupráce badatelů z České republiky, Polska, Slovenska a Srbska. Obrací pozornost k agrárním jevům, které se podílely na formování tradiční lidové kultury mnoha zemí a potažmo spoluvytvářely identitu evropského kontinentu. Zejména ve střední Evropě a na Balkánském poloostrově měly rolnické a pastýřské tradice dlouhodobě stabilní pozice i společensky normotvorný charakter; teprve s nástupem industriální civilizace došlo k rozrušování jejich systémů a k modernizaci života provázené zánikem tradičních forem. Mezigenerační transmise a ruční práce byly nahrazeny jinými komunikačními médii a strojovou mechanizací využívající nové energetické zdroje. Odborné etnologické texty pěti autorů z uvedených zemí se snaží uvedené teze osvětlit na konkrétním materiálu historické povahy nebo pomocí recentních dokladů získaných terénním výzkumem.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Autoři
Chapter number Title Custom text
Autoři | [4]
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 5–6
PDF
Chapter number Title Custom text
K problematice tradiční agrární kultury a jejího výzkumu ve středoevropském areálu | [7]–52
Válka, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
"Lidé orají s nadějí..." : polské tradiční nářadí k obdělávání půdy ve světle etnografických pramenů a etnologických metod | [53]–112
Kłodnicki, Zygmunt
PDF
Chapter number Title Custom text
Tradičná organizácia chovu hospodárskych zvierat slovenských roľníkov v strednej a južnej Európe | [113]–144
Slavkovský, Peter
PDF
Chapter number Title Custom text
Transhumantní migrace pastevců v centrálních a západních oblastech Balkánu | [145]–196
Luković, Miloš
PDF
Chapter number Title Custom text
Obilniny – základ tradičnej výživy v strednej Európe | [197]–214
Stoličná, Rastislava
PDF
Chapter number Title Custom text
Tradiční zemědělství a domácí výroba srbského obyvatelstva Ibarského Kolašinu v severní části Kosova | [215]–248
Luković, Miloš
PDF
hidden-section Abstracts
Chapter number Title Custom text
Abstracts | 249–252
PDF