Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu

Obrázek
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2012
Rozsah
252 s.
Edice
  • Etnologické studie; 12
ISBN
9788021060999
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 862072
Anotace
  • Publikace Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoj střední Evropy a Balkánu je výsledkem mezinárodní spolupráce badatelů z České republiky, Polska, Slovenska a Srbska. Obrací pozornost k agrárním jevům, které se podílely na formování tradiční lidové kultury mnoha zemí a potažmo spoluvytvářely identitu evropského kontinentu. Zejména ve střední Evropě a na Balkánském poloostrově měly rolnické a pastýřské tradice dlouhodobě stabilní pozice i společensky normotvorný charakter; teprve s nástupem industriální civilizace došlo k rozrušování jejich systémů a k modernizaci života provázené zánikem tradičních forem. Mezigenerační transmise a ruční práce byly nahrazeny jinými komunikačními médii a strojovou mechanizací využívající nové energetické zdroje. Odborné etnologické texty pěti autorů z uvedených zemí se snaží uvedené teze osvětlit na konkrétním materiálu historické povahy nebo pomocí recentních dokladů získaných terénním výzkumem.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Autoři
Page Chapter number Title
[4] Autoři | pdf icon
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5-6 Úvod | pdf icon
Page Chapter number Title
[7]-52 K problematice tradiční agrární kultury a jejího výzkumu ve středoevropském areálu | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
[53]-112 "Lidé orají s nadějí..." : polské tradiční nářadí k obdělávání půdy ve světle etnografických pramenů a etnologických metod | pdf icon Kłodnicki, Zygmunt
Page Chapter number Title
[113]-144 Tradičná organizácia chovu hospodárskych zvierat slovenských roľníkov v strednej a južnej Európe | pdf icon Slavkovský, Peter
Page Chapter number Title
[145]-196 Transhumantní migrace pastevců v centrálních a západních oblastech Balkánu | pdf icon Luković, Miloš
Page Chapter number Title
[197]-214 Obilniny – základ tradičnej výživy v strednej Európe | pdf icon Stoličná, Rastislava
Page Chapter number Title
[215]-248 Tradiční zemědělství a domácí výroba srbského obyvatelstva Ibarského Kolašinu v severní části Kosova | pdf icon Luković, Miloš
hidden-section Abstracts
Page Chapter number Title
249-252 Abstracts | pdf icon