Back matter

Zdrojový dokument: Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012,
Typ
Závěrečné stránky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: N/A