Knihy vydané v letech 2013-2019

Vydavatel
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Popis
Publikace Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vydané v letech 2013, 2014. (Kolekce v současnosti zahrnuje publikace zatím vydané v r. 2013 a 2014 v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA)).
Publications of Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic, published in 2013, 2014. (This collection currently presents books published in 2013 and 2014 thanks to the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy (FIFA)".)
51 Čítanka antických a středověkých filosofických textů (2014)
52 Deutschsprachige Literatur seit 1933 bis zur Gegenwart : Autoren und Werke (2014)
53 Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář (2014)
54 Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba v českých zemích z pohledu etnologie (2014)
55 Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria (2014)
56 Literaturas africanas de língua portuguesa I, Antologia de textos literários (2014)
57 Literaturas africanas de língua portuguesa II, Antologia de textos literários (2014)
58 Mezioborová praktická studia (2014)
59 Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso (2014)
60 Paleografická čítanka : literární texty (2014)
61 Příručka pro výuku bulharské stylistiky (2014)
62 Římské císařství II. Dominát (2014)
63 Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví (2014)
64 Sintaxe da língua portuguesa (2014)
65 Úvod do slabičné typologie (2014)
66 Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu (2014)
67 Vlastní jména osobní v češtině (2014)
68 Antologie řecké literatury 19. století (2014)
69 Antologie řecké literatury 20. století (2014)
70 Antologie textů k francouzské literatuře 1. pol. 20. století (2014)
71 Chapters from the history of Czech functional linguistics (2014)
72 A concise history of English (2014)
73 Cvičení z katalánštiny (2014)
74 Initiation à la lexicologie française (2014)
75 Islám jako nepřítel? : eseje a poznámky k dějinám a současnosti islámu (2014)
76 Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse) (2014)
77 Manualetto di stilistica italiana (2014)
78 Náboženství světa I : západní tradice (2014)
79 Náboženství světa II : východní tradice (2014)
80 Religionistická typologie a taxonomie (2014)
81 Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe (2014)
82 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století : (přehled a exkurzy s ukázkami textů z literatury 11.–17. století) (2014)
83 Stručné poznámky k Úvodu do dějin a kultury Itálie : (V.-XIX. století) (2014)
84 Syntax latinských vedlejších vět (2014)
85 Tibetské představy o zásvětí (2014)
86 Úvod do historické topografie českých zemí (2014)
87 Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika (2014)
88 Východní otázka : od počátků do konce 60. let 19. století (2014)
89 Vývoj správních institucí českého státu 1526–1848 (2014)
90 Z dějin ukrajinské kultury : umění - divadlo - hudba (2014)
101 Tradiční rodina v Číně (2019)
102 Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie) (2019)