Класифікація речень

Název: Класифікація речень
Zdrojový dokument: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 27-33
Rozsah
27-33
Typ
Kapitola
Jazyk
ukrajinsky
Note
Obsahuje: Поняття речення, ознаки речення. Внутрішньосинтаксична структура речення -- Теоретичні постулати класифікації речень. Типи речень за структурою -- Типи речень за модальністю та функціональна класифікація речень -- Типи речень за експресією -- Особливості ускладнення простого речення та типи мовленнєвої членованості / нечленованості, повноти / неповноти речень
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence