Okolnosti vzniku svazu českých skladatelů a koncertních umělců a jeho brněnské pobočky

Název: Okolnosti vzniku svazu českých skladatelů a koncertních umělců a jeho brněnské pobočky
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 1, s. [9]-13
Rozsah
[9]-13
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article deals with circumstances of formation of the Union of Czech composers and concert artists in Brno. It provides further information about the period between 1970 and 1974 during Union formation. It also explains how the musical periodicals captured the situation at that time. The research focuses mainly on the question of cultural and political development.