Reedice Českých přísloví Václava Flajšhanse (1911)

Název: Reedice Českých přísloví Václava Flajšhanse (1911)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 62-63
Rozsah
62-63
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Flajšhans, Václav; Mokijenko, Valerij Michajlovič; Stěpanová, Ludmila, ed. Česká přísloví: sbírka přísloví a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. První svazek, Přísloví staročeská, písmena A-N. 2., rozš. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. xxvi s., 1482 sloupců. ISBN 978-80-244-3329-5.
Flajšhans, Václav; Mokijenko, Valerij Michajlovič; Stěpanová, Ludmila, ed. Česká přísloví: sbírka přísloví a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Druhý svazek, Přísloví staročeská, písmena O-Ž. 2., rozš. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 896 sloupců, lviii s. ISBN 978-80-244-3329-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.