Самоучители в процеса на изучаването на български език

Název: Самоучители в процеса на изучаването на български език
Variantní název
The role of self-study books in language teaching
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 145-152
Rozsah
145-152
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
bulharsky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
В доклада се разглеждат самоучителите по български език написани на английски език. Сравнява се структурата и употребата на самоучителите с учебниците по български език, които се използват в будапещенския университет при преподаване на български език. Характерна черта на самоучителите е, че са написани на чужд език, и че граматиката се обяснява на чужд език. Употребата им и без помощта на преподавател е възможна, целта им е да се изучава чуждия език вкъщи без допълнителни средства. Докладът представя структурата на самоучителите, на уроците на самоучителите и търси възможност за включването им в процеса на преподаването на български език в университетска среда.
The topic of this study is to compare self-study books with those language course books which are more effective under the guidance of a teacher. The main characteristic of self-study books is that they are written in the particular foreign language and explain grammar accordingly. They aim to facilitate home studying without the guidance of a teacher. The aim of this study is to demonstrate the structure of the course books in order to find a way to assimilate self-study books into the process of organized language teaching.