Kontrastivni pristop pri poučevanju sorodnih jezikov - nujno zlo ali stvar odločitve?

Název: Kontrastivni pristop pri poučevanju sorodnih jezikov - nujno zlo ali stvar odločitve?
Variantní název:
  • The contrastive approach at teaching related languages – necessary evil or matter of choice
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 169-173
Rozsah
169-173
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Kontrastivni pristop je bil v preteklosti (in še vedno je) pogosto uporabljan pri poučevanju tujih jezikov. Potem, ko je pri poučevanju tujih jezikov postal najbolj priljubljen komunikacijski pristop, se je pojavilo vprašanje o smiselnosti in potrebnosti kontrastivnega pristopa.
In the past (and today as well), the contrastive approach was often used when teaching foreign languages. After the communicative approach became the most popular one for teaching foreign languages, the question emerged, whether the contrastive approach is meaningful and necessary.