Античната пайдейя и съвременната образователна ситуация

Název: Античната пайдейя и съвременната образователна ситуация
Transliterovaný název
Antičnata pajdejja i săvremennata obrazovatelna situacija
Variantní název:
  • Аncient paedeia and the modern educational situation
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 285-294
Rozsah
285-294
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
В светлината на античното разбиране за paedeia се анализира настоящата образователна ситуация в Европа и в България, кризата на някои фундаментални ценности в обществото, доминиращите тенденции в съвременните образователни системи.
In the light of ancient paedeia we analyze the current educational situation in Europe and in Bulgaria, the crisis of some fundamental values, dominant trends in modern education systems.