Náboženské tradice Asie : od Indie po Japonsko : s přihlédnutím k Přednímu východu

Obrázek
Autor: Werner, Karel
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2002
Rozsah
711 s.
Edice
  • Religionistika; sv. 5
ISBN
8021029781
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 68798
Anotace
  • Kniha se zabývá především pěti velkými náboženskými systémy Asie - hinduismem, buddhismem, konfucianismem, taoismem a šintoismem. Přibližuje jejich historické pozadí a vývoj a podává výklad jejich nauk. U hinduismu je kromě jednotlivých vývojových fází v Indii věnována pozornost také jeho šíření mimo indický subkontinent do zemí Zadní Indie a do ostrovních států jihovýchodní Asie, kam podstatně zasáhl rovněž buddhismus. Buddhismus je sledován od svého zrodu a vzniku jednotlivých škol v Indii a zakotvení na Srí Lance, v Barmě a Thajsku též na své pouti po hedvábné cestě do Číny, a dále do Koreje a Japonska, a posléze oklikou z Číny i přímo z Indie do Tibetu a přilehlých území, vždy s rozborem jeho forem, jak se vyvinuly pod místním vlivem. V Číně se pozornost soustřeďuje na taoismus a konfucianismus, jejichž vliv, utvářený setkáním s buddhismem, je patrný též v Koreji a Japonsku i v Zadní Indii. Japonsko je charakterizováno především domácím šintoismem, který po jistý čas žil v symbióze s pronikajícím buddhismem, avšak dodnes si zachoval také svou vlastní svéráznou tradici. Určitý prostor je věnován i přežívajícím archaickým jevům, jako je šamanismus, a menšinovým náboženstvím, jaké představuje např. džinismus. Pojednání o indickém sikhismu je zasazeno do širšího kontextu šíření a vlivu islámu, stejně jako se výklad o náboženství indických pársů opírá o zevrubnější charakteristiku íránského zoroastrismu. Jistá pozornost je věnována také příchodu křesťanství do asijských zemí, vývozu orientálních hnutí v moderní době na Západ a vzniku synkretických hnutí po druhé světové válce v Koreji a Japonsku. Tato závažná publikace tak podává ucelený a komplexní obraz prakticky celé náboženské scény Asie.
Poznámka
  • Kniha byla vydána s laskavou podporou Open Society Fund (Higher Education Support Program, grant č. HC11/96/2).
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
14 Seznam zkratek | pdf icon Werner, Karel
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
[15]-23 Úvodem | pdf icon Werner, Karel
Část I: Náboženské systémy Indie
Page Chapter number Title
27-103 1. | Hinduismus | pdf icon Werner, Karel
105-206 2. | Buddhismus | pdf icon Werner, Karel
207-290 3. | Ostatní indická náboženství | pdf icon Werner, Karel
Část II: Náboženské cesty Číny a Koreje
Page Chapter number Title
293-342 1. | Náboženské a naukové směry Číny | pdf icon Werner, Karel
343-365 2. | Korejská křižovatka | pdf icon Werner, Karel
Část III: Náboženský vývoj Japonska
Page Chapter number Title
369-402 1. | Šintoismus a jeho národnostní a historický rámec | pdf icon Werner, Karel
403-436 2. | Buddhismus | pdf icon Werner, Karel
437-451 3. | Zvláštnosti japonského synkretismu | pdf icon Werner, Karel
Část IV: Náboženská scéna jihovýchodní Asie
Page Chapter number Title
455-481 1. | Jedinečnost Lanky | pdf icon Werner, Karel
483-552 2. | Buddhisticko-hinduistická impéria Zadní Indie | pdf icon Werner, Karel
553-587 3. | Bráhmanismus a buddhismus ostrovních království | pdf icon Werner, Karel
Část V: Náboženství na střeše světa a v okolí
Page Chapter number Title
591-601 1. | Himalájská království | pdf icon Werner, Karel
603-643 2. | Náboženský vývoj Tibetu | pdf icon Werner, Karel
645-658 3. | Cesty mongolské religiozity | pdf icon Werner, Karel
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
659-684 Bibliografie | pdf icon Werner, Karel
Page Chapter number Title
685 Poznámka k rejstříkům | pdf icon Werner, Karel
Page Chapter number Title
686-699 Věcný a pojmový rejstřík | pdf icon Werner, Karel
Page Chapter number Title
700-709 Rejstřík jmen a názvů | pdf icon Werner, Karel
Page Chapter number Title
710-711 V edici Religionistika vychází | pdf icon