Doodles na Google

Zdrojový dokument: TIM ezin. 2011, roč. 1, č. 1,
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Doodles, tzv. sváteční loga internetového vyhledávače Google, v sobě spojují několik různých funkcí (zábavní, estetickou, vzdělávací, informační, reklamní a interaktivní). Po stručném historickém úvodu budu věnovat pozornost zejména interaktivitě, kterou se vyznačují doodles od roku 2010. Dle mého názoru totiž interaktivita výrazně přispěla k rozšíření fanouškovské základny Google doodles, a proto ve svém článku představím fenomén doodles optikou teorie interaktivních médií. V článku zmiňuji také to, že Google pomocí doodles plní i další funkci typickou pro média, a tou je agenda setting.
Document
Reference:
[1] Doodles 4 Google [online] ©2011. Google [citováno dne 10. 11. 2011] Dostupné z URL: http://www.google.com/doodle4google/history.html

[2] COVER, Rob. Audience inter/active: Interactive media, narrative control and reconceiving audience history (překlad MACEK, Jakub) [online] ©2007 Google [citováno dne 13. 11. 2011] Dostupné z URL: http://medialnistudia.files.wordpress.com/2011/08/ms_2007_2_preklad.pdf

[3] McCOMMON, Aili. The Man Behind the Google Doodle. [online] ©2007 Boomberg L.P. [citováno dne 14. 11. 2011] Dostupné z URL: http://www.businessweek.com/magazine/content/07_25/b4039088.htm

[4] SANBURN, Josh. Doodle Dandy. [online] ©2011 Time Inc. [citováno dne 14. 11. 2011] Dostupné z URL: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2076722,00.htm

[5] Gustav Robert Kirchoff a Robert Wilhelm Eberhard Bunsen [online] ©2011 Ústav materiálových věd a inženýrství, VUT v Brně [citováno dne 7. 12. 2011] Dostupné z URL: http://ime.fme.vutbr.cz/files/Studijni%20opory/im/_private/Historie/Kirchoff_Bunsen.htm

[6] ŠULÁKOVÁ, Ivana. Maxwell McCombs: AGENDA SETTING: NASTOLOVÁNÍ AGENDY, MASOVÁ MÉDIA A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ. [online] ©2010 VŠB-TU Ostrava [citováno dne 7. 12. 2011] Dostupné z URL: http://www.ekf.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/ekf/cerei/cs/okruhy/cisla/vol13num4/dokumenty/VOL13NUM04REW03.pdf