Remake: slovník základním pojmů

Zdrojový dokument: TIM ezin. 2012, roč. 2, č. 1, s. 53-56
Rozsah
53-56
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V oblasti filmového průmyslu se běžně setkáváme se strategií, kdy již jednou natočený film je natočen znovu, s odstupem času, jiným pojetím nebo pro jinou geografickou oblast. Takový film nazýváme remake. Tento článek je slovníkem pojmů, které lze zahrnout do podmnožiny slova remake.
Document
Reference:
[1] DELANEY, Sean a Nicholas POTAMITIS, 2004. Remakes. 16+ Source Guide [online]. London: BFI National Library. [cit. 2012-03-2]. Dostupné z: http://www.bfi.org.uk/filmtvinfo/publications/16+/pdf/remakes.pdf.

[2] NEALE, Steve, 2012. Sequels, Series, and Remakes. Film reference [online]. 2007 – 2012 [cit. 2012-04-2]. Dostupné z: http://www.filmreference.com/encyclopedia/Romantic-Comedy-Yugoslavia/Sequels-Series-and-Remakes.html.

[3] PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS et al., 1998. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia.