Zvnútra Photoshopu

Autor: Manovich, Lev
Přispěvatel
Kohút, Tomáš (Translator)
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 70-85
Rozsah
70-85
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Manovichův článek Inside Photoshop vyšel v prvním čísle časopisu Computing Culture. Je dostupný z http://computationalculture.net/article/inside-photoshop.
Document
Reference:
[1] KAY, Alan – GOLDBERG, Adele, 1977. Personal Dynamic Media. IEEE Computer. Vol. 10, no. 3, March.

[2] LAKOFF, George – JOHNSON, Mark, 1980. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

[3] Word Press, 2011. Lia software art [online]. [citováno dne 9. 10. 2011] Dostupné z: http://www.liaworks.com/category/theprojects/.

[4] MANOVICH, Lev, 2001. The language of new media. Cambridge, MA: MIT Press, 354 s.

[5] MANOVICH, Lev, 2007. Alan Kay's Universal Media Machine. In: Arild FETVEIT – Gitte Bang STALD, eds., Northern Lights 2006: Digital Aesthetics and Communication, University of Copenhagen.

[6] MANOVICH, Lev, 2008. Software Takes Command. Software studies [online]. [citováno dne 9. 10. 2011] Dostupné z: http://www.softwarestudies.com/softbook/ (stránka již neexistuje, pozn. red.).

[7] Photoshop Help, 2011. Adobe Systems Incorporated [online]. [citováno dne 9. 10. 2011] Dostupné z: http://help.adobe.com/en_US/Photoshop/11.0/.

[8] PORTER, Thomas – DUFF, Tom, 1984. Compositing Digital Images. Computer Graphics. Vol. 18, no. 3, July 1984, s. 253–259. | DOI 10.1145/964965.808606

[9] ROSEFELD, Azriel, 1969. Picture Processing by Computer. New York: Academic Press.

[10] SHANNON, Claude Elwood, 1948. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, vol. 27, s. 379–423, 623–656, July, October.

[11] WARDRIP-FRUIN, Noah – MONTFORT, Nick, 2003. New Media Reader. Cambridge, MA: MIT Press, 395 s.

[12] Wave, 2011. LLC. Dictionary [online]. [citováno dne 9. 10. 2011] Dostupné z: http://dictionary.reference.com/browse/wave (v současnosti je heslo prázdné, pozn. red.).

[13] Wikipedia accessed on October 9, 2011.