Codes & Waters Andrease Müller-Pohlea: recenze výstavy

Název: Codes & Waters Andrease Müller-Pohlea: recenze výstavy
Přispěvatel
Bača, Rastislav (Photographer)
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 105-109
Rozsah
105-109
  • ISSN
    1805-2606
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Na podzim roku 2012 jsme měli možnost zhlédnout výstavu Codes & Waters berlínského umělce Andrease Müller-Pohlea, kterou připravila kurátorka Jana Vránová. Cílem tohoto článku je zdůraznit kladné a upozornit na záporné stránky této výstavy, potažmo také kriticky hodnotit autorovu práci a uvést čtenáře do kontextu autorovy tvorby z posledních let. Proč je Müller-Pohle uchvácen vodou a proč ji akcentuje ve svých posledních projektech? Jakou roli v jeho tvorbě hrají kódy? Tyto a další otázky zodpovím ve své recenzi.
In the fall of 2012 we had the opportunity to see the exhibition Codes & Waters by Berlin artist Andreas Müller-Pohle prepared by a curator Jana Vránová. The aim of this article is to highlight the positive and the negative aspects of this show, hence also critically evaluate the author's work and to introduce readers to the context of the author's work in the recent years. Why is Müller-Pohle fascinated by a water and why he emphasizes it in his recent projects? What role play in his work codes? I will answer these and other questions in my review.
Reference
[1] Codes&Waters 1995–2011 Andreas Müller-Pohle, 2012. Dům umění [online]. [cit. 27. 11. 2012] Dostupné z: http://www.dum-umeni.cz/cz/vystava/codes_waters_1995_2011.

[2] HORÁKOVÁ, Jana, 2010. Andreas Müller-Pohle. Digitální partitury. Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti [online]. [cit. 1. 12. 2012] Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/fotogalerie.html.

[3] Tisková Zpráva: Fotografie jako fotografie, 2011. Artalk.cz [online]. [cit. 27. 11. 2012] Dostupné z: http://www.artalk.cz/2011/10/07/tz-fotografie-jako-fotografie/.

[4] Vita, 2012. Andreas Muehler-Pohle [online]. [cit. 27. 11. 2012] Dostupné z: http://www.muellerpohle.net/vita.html.