Představujeme "hybridní" studijní obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika: rozhovor s Danou Hlaváčkovou

Přispěvatel
Prokopius, Jan (Photographer)
Baisa, Vít (Photographer)
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 154-158
Rozsah
154-158
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Tento článek je rozhovorem s Mgr. Danou Hlaváčkovou, Ph.D., jednou z vyučujících nového, tzv. hybridního studijního oboru Masarykovy univerzity v Brně (MU). Obor nazvaný Český jazyk se specializací počítačová lingvistika kombinuje výuku znalostí z lingvistiky a informatiky. Studenti se tak učí dvěma různým způsobům myšlení: lingvistickému a technologicky orientovanému. První studenti začali tento obor studovat na podzim roku 2010/2011, což znamená, že první absolventi bakalářského studia školu opustí právě na konci jarního semestru akademického roku 2012/2013.
This article is an interview with Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., a teacher of a new hybrid field of study at Masaryk University in Brno (MU). The field is called Czech language with specialization of computational linguistics and thus combines knowledge both from linguistics and informatics. The students need to learn two different ways of thinking, firstly the one applied by linguists and secondly the technologically oriented one applied in informatics. The first students started to study this field in the autumn 2010/2011 which means the first bachelor degree graduates are coming at the end of spring semester 2012/2013.
Document