Dějiny etnologického bádání nad tradičním stavitelstvím

Zdrojový dokument: Doušek, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 9-25
Rozsah
9-25
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence