От модернизма к метапрозе ХХ в.: мистико-метафикциональная проза Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова (на материале романов "Степной волк", "Дар" и "Мастер и Маргарита")

Název: От модернизма к метапрозе ХХ в.: мистико-метафикциональная проза Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова (на материале романов "Степной волк", "Дар" и "Мастер и Маргарита")
Transliterovaný název
Ot modernizma k metaproze XX v.: mistiko-metafikciona'naja proza G. Gesse, V. Nabokova i M. Bulgakova (na materialeromanov "Stepnoj volk", "Dar" i "Master i Margarita")
Variantní název:
  • From modernism to metaprose of 20th-century: mystical-metafictional prose of Hermann Hesse, Vladimir Nabokov, and Mikhail Bulgakov (on the material of the novels Steppenwolf, Gift, and The Master and Margarita)
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2014, roč. 7, č. 1, s. [5]-18
Rozsah
[5]-18
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article analyzes the structure of the mystico-metafictional prose of H. Hesse, V. Nabokov and M. Bulgakov, specifically the transitional phase in the movement of the 20-th century literary process from mystical realism to metaprose. The "artistic two-dimensions" of mystical realism is transformed to a three-dimensional structure: the world physical - irracional-transcedental - artistic.