Vývojové trendy ve flektivní morfologii českého slovesa

Název: Vývojové trendy ve flektivní morfologii českého slovesa
Autor: Kosek, Pavel
Zdrojový dokument: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 118-125
Rozsah
118-125
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Vliv hláskových změn -- Přechod od neproduktivních tříd k produktivním -- Sjednocení kořene infinitivního a prézéntního kmene -- Sjednocení forem v rámci paradigmatu -- Přechod mezi slovesy I. a V. třídy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence