Museums in the context of globalization

Název: Museums in the context of globalization
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2014, roč. 3, č. 4 (Jaro 2014), s. 8-12
Rozsah
8-12
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Museums operate in the context of globalization as other organizations do. This paper will analyze opportunities and threats posed by globalization to museums and critically valuate the requirement of new strategic initiatives according to the philosophy of Porter's five forces in the light of the development of globalization. Briefly, "five forces" means five key influences from existing competitors, new competitors, customers, suppliers and substitutes. According to the philosophy of Porter's five forces, the stronger the forces, collectively, the less likely the industry is to be profitable in the long term, conversely, the weaker the forces the greater the opportunity for high levels of profit in the competitive environment. This Porter's model is actually a marketing tool which is commonly used in industry world. But, the idea of Porter's five forces could be critically introduced into non-profit organizations including museums so as to make museums better performance. Museums would have more to gain than to lose by thinking on a broader basis and reaching out to an increasingly diverse, transnational and virtual museum customers.
Muzea se pohybují v kontextu globalizace stejně jako jiné instituce. Tento článek analyzuje příležitosti a hrozby, které do muzeí vnáší globalizace, a také kriticky zhodnocuje požadavek na nové strategické iniciativy, které by byly v souladu s filozofií Porterova modelu pěti sil ve světle vývoje globalizace. Pěti silami se myslí pět klíčových vlivů – stávající konkurence, nová konkurence, zákazníci, dodavatelé a substituce. Tato filozofie říká, že čím silnější jsou síly, tím méně je pravděpodobné, že průmysl bude v dlouhodobém horizontu prosperovat. Slabší síly naopak poskytují větší příležitost k velkému zisku v konkurenčním prostředí. Tento Porterův model je vlastně marketingový nástroj, který se běžně používá ve světě průmyslu. Porterova myšlenka pěti sil by mohla být zavedena v neziskových organizacích (včetně muzeí), muzea by tak více prosperovala. Mohla by více získat než ztratit a přitáhnout tak rozmanitější, nadnárodní a virtuální muzejní zákazníky.
Reference
[1] ABRAHAMSON, E. – ROSENKOPF, L. Social Network Effects on the Extent of Innovation Diffusion: A Computer Simulation. Organization Science, 1997, no. 8, pp. 289–309.

[2] ASHLEY, S. Museums and Globalization: Ideas on Recognition, Restitution, Representation and Reconfiguration. London Debates, SAS, 2009.

[3] BALIAMOUNE-LUTZ, M. An Analysis of the Determinants and Effects of ICT Diffusion in Developing Countries. Information Technology for Development, 2003, no. 10, pp. 151–169. | DOI 10.1002/itdj.1590100303

[4] BANERJEE, A. A Simple Model of Herd Behavior. Quarterly Journal of Economics, 1992, no. 107, pp 797–817. | DOI 10.2307/2118364

[5] BARBER, B. Jihad vs. McWorld. New York: Ballantine Books, 1996.

[6] BAUGHN, C. C. – BUCHANAN, M. A. Cultural Protectionism. Business Horizons, 2001, November – December, pp. 5–15.

[7] BIELBY, W. T. – BIELBY D. D. All Hits Are Flukes: Institutionalized Decision-making and the Rhetoric of Network Primetime Program Development. American Journal of Sociology, 1994, no. 99(5), pp. 1287–1313. | DOI 10.1086/230412

[8] BIKHCHANDANI, S. – HIRSHLEIFER, D. – WELCH,I. A Theory of Fads, Fashion, Custom and Cultural Change As Information Cascades. Journal of Political Economy, 1992, no. 100, pp. 992–1026. | DOI 10.1086/261849

[9] DIMAGGIO, P. – LOUCH, H. Socially Embedded Consumer Transactions: For What Kinds of Purchases Do people Most Often Use Networks? American Sociological Review,1998, no. 63, pp. 619–637. | DOI 10.2307/2657331

[10] DUSSEK, N. Virtual Reality: Museum and Galleries Are Trying to Make the Most of New Technology. Museums Journal, 2002, pp. 29–31.

[11] FERRIS, G. R. Personnel/Human Resources Management: A Political Influence Perspective. Journal of Management, 1991, no. 17(2), pp. 447–488. | DOI 10.1177/014920639101700208

[12] FOSTER, P. C. Chasing the Tastemakers: Gatekeeper Embeddedness in Cultural Industries. Academy of Management Proceedings, OMT, 2002. Pp. 1–6.

[13] GAMBLE, P. R. – GIBSON, D. A. Executive Values and Decision Making: The Relationship of Culture and Information Flows. Journal of Management Studies, 1999, no. 36(2), pp. 217–237. | DOI 10.1111/1467-6486.00134

[14] GARFINKEL, M. R. – LEE, J. Political Influence and the Dynamic Consistency of Policy. The American Economic Review, 2000, no. 90(3), pp. 649–666. | DOI 10.1257/aer.90.3.649

[15] HIRSCH, P. M. Cultural Industries Revisited. Organization Science, 2000, no. 11(3), pp. 356–361. | DOI 10.1287/orsc.11.3.356.12498

[16] KRETSCHMER, M. – KLIMIS, G. M. – CHO, C. J. Increasing Returns and Social Contagion in Cultural Industries. British Journal of Management, 1999, no. 10, pp. 61–72. | DOI 10.1111/1467-8551.10.s1.6

[17] MAHONEY, D.P. Science Network Brings Museums to Schools. Computer Graphics World, 1995, no. 18(3), pp. 1404–1418.

[18] MARCH, J. G. – SHAPIRA, Z. Managerial Perspectives On Risk and Risk Taking. Management Science, 1987, no. 33(11), pp. 1404–1418. | DOI 10.1287/mnsc.33.11.1404

[19] MASON, R. National Museums, Globalization, and Postnationalism: Imagining a Cosmopolitan Museology. Advances in Research-Museum, 2013, no. 1(1), pp. 40–64.

[20] MCLEAN, F. Marketing the Museum. London: Routledge, 2003.

[21] MEIJER, A. Electronic Records Management and Public Accountability: Beyond An Instrumental approach. The Information Society, 2001, no. 17, pp. 259–270. | DOI 10.1080/019722401753330850

[22] MORRIS, M. Managing In A Business Context. Harlow: Prentice Hall, 2002.

[23] MULLER, K. Digital Watch. Museums Journal, October, 2002, pp. 27–29.

[24] MULLER, K. World Service. Museums Journal, January 2004, pp. 24–27.

[25] MULLINS, L. J. Management and Organizational Behaviour. Fourth edition. London: Pitman Publishing, 1996.

[26] MUSKOVAC, N. Running A Digital Exhibition Online. PSA Journal, 2004, no. 70(2), pp. 16–17.

[27] NUTT, P. C. Decision-making Success in Public, Private and Third Sector Organizations: Finding Sector Dependent Best Practice. Journal of Management Studies, 2000, no. 37(1), pp.77–104.

[28] NUTT, P. C. Making Strategic Choice. Journal of Management Studies, 2002, no. 39 (1), pp. 67–94. | DOI 10.1111/1467-6486.00283

[29] PROSLER, M. Museums and Globalization. In MACDONALD, Sharon – FYFE, Gordon (eds.). Theorizing Museums. London: Blackwell, 1996, pp. 21–44.

[30] SANDELL, R. – JANES, R. R., Museum Management and Marketing. Leicester: Taylor & Francis, 2007.

[31] SHILLER, R. Conversation, Information and Herd Behaviour. American Economic Review,1995, no. 85, pp. 181–185.

[32] SMITH, K. Scottish ICT Strategy Brings Museum To Your Mobile Phone. Museums Journal, 2004, July, p. 8.

[33] SPENDER, J. C. – BROWNLIE, D. Managerial Judgement in Strategic Marketing: Some Preliminary Thoughts. Management Decision,1995, no. 33(6), pp. 39–50.