Сказание о епископе Иларионе Меглинском в составе Лицевого Летописного Свода XVI века

Variantní název
Pověst o biskupovi Ilarionovi Meglinském v Licevém letopisném svodu XVI. století
Legenda o biskupovi Ilarionovi Meglinském v Licevém letopisném svodě
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2014, roč. 61, č. 1, s. [21]-32
Rozsah
[21]-32
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The article discusses the history of the text of the Bulgarian Saint Ilarion Meglinskij in the structure of the Personal Annalistic code, its translation into modern Russian.
Jazyk shrnutí
Document