Konkrétní výpověď 14C radiometrie, geochemie a rozboru technolitů v nivních sedimentech

Název: Konkrétní výpověď 14C radiometrie, geochemie a rozboru technolitů v nivních sedimentech
Variantní název
Konkrétní výpověď radiometrie, geochemie a rozboru technolitů v nivních sedimentech
Zdrojový dokument: Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Kličová, Jana (Translator). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 189-196
Rozsah
189-196
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Rýžování zlata a úprava rud na potoce Březina -- Prádla a rýžoviště na Pstružném potoce u Kejžlice a na Perlovém potoce u Květinova -- Úpravny a hutě na Koželužském potoce v zázemí starohorských dolů u Jihlavy -- Cvilínek a Staré Hory: ideální obraz infrastruktury rozvinutých montánních areálů -- U metalurgie stále nejistota
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence