Genéza slovenského básnického preromantizmu v česko-slovenských a európskych súvislostiach

Název: Genéza slovenského básnického preromantizmu v česko-slovenských a európskych súvislostiach
Zdrojový dokument: Vojtech, Miloslav. Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 175-194
Rozsah
175-194
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Note
Štúdia vznikla v rámci grantového projektu VEGA 1/8242/01 Poetika literárnych smerov v slovenskej literatúre od stredoveku po súčasnosť.
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence