Expresívnosť verzus vernosť v slovenskom a českom preklade nemeckej veršovanej drámy P. Weissa

Zdrojový dokument: Kubišová, Hedviga. Aktuální slovakistika. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Jiné). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 105-112
Rozsah
105-112
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document