K aktuálnym otázkam výskumu slovenskej a českej barokovej hymnológie

Zdrojový dokument: Lauková, Silvia. Aktuální slovakistika. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Jiné). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 113-116
Rozsah
113-116
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document