Aktuálna reflexia česko-slovenského literárneho kontextu 16. storočia : (Martin Rakovský, Descriptio Urbis Lunae Boiemicae, 1558)

Název: Aktuálna reflexia česko-slovenského literárneho kontextu 16. storočia : (Martin Rakovský, Descriptio Urbis Lunae Boiemicae, 1558)
Zdrojový dokument: Kákošová, Zuzana. Třináct let po = Trinásť rokov po. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2006, pp. 105-113
Rozsah
105-113
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence