Poznámky k interpretácii neznámého rukopisu Štefana Krčméryho Vajanský

Název: Poznámky k interpretácii neznámého rukopisu Štefana Krčméryho Vajanský
Zdrojový dokument: Zelenková, Anna. Třináct let po = Trinásť rokov po. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2006, pp. 273-282
Rozsah
273-282
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence