Back matter

Zdrojový dokument: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). Pospíšil, Ivo (Editor); Šaur, Josef (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010,
Typ
Závěrečné stránky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document