Úvod

Zdrojový dokument: Mlejnek, Ondřej. Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 9-11
Rozsah
9-11
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: 1.1 Zasazení práce do kontextu výzkumu paleolitu a definování výzkumných otázek -- 1.2 Lokalizace studované oblasti
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document