[Přílohy]

Zdrojový dokument: Mlejnek, Ondřej. Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015,
Typ
Příloha
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Příloha 1: Tabulka zastoupení surovin na vybraných lokalitách -- Příloha 2: Tabulka technologických kategorií a základních typů nástrojů na vybraných lokalitách -- Příloha 3: Tabulka hlavních indexů vybraných souborů štípané industrie -- Příloha 4: Tabulka typů patek a bulbů ve vybraných souborech -- Příloha 5: Tabulka fragmentarizace a typů ukončení debitáže -- Příloha 6: Korelační matice indexů (proměnných) vybraných souborů štípané industrie -- Příloha 7: Tabulka typů retuší -- Příloha 8: Tabulka metrických vlastností debitáže -- Příloha 9: List typů nástrojů z vybraných souborů štípané industrie
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document