Historická přístrojová technika na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Variantní název
Historical instruments at the Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University
Zdrojový dokument: Annales psychologici. 2015, roč. 1 (15), č. 2, s. 44-56
Rozsah
44-56
  • ISSN
    2336-4939 (print)
    2336-8071 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Předložená studie se zabývá experimentální přístrojovou technikou využívanou v psychologickém výzkumu na přelomu 19. a 20. století. Zdůrazněn je význam instrumentální techniky při formování psychologie jako samostatného vědního oboru. Krátce je nastíněn vznik brněnské laboratoře na půdě Psychologického ústavu FF MU s ohledem na původ technického vybavení. Závěrečná část studie popisuje vybrané exempláře sbírky originálních přístrojů, které reprezentují většinu kategorií typicky používaných historických přístrojů.
The presented study deals with experimental instruments and devices used in psychological research at the turn of the 20th century. The text emphasizes the importance of experimental instrumentation in the process of establishing psychology as a science. Briefly outlines the formation of experimental laboratory at the Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno with respect to the original technical equipment. The final part of the study describes selected exemplars of the Brno collection representing most of the categories of historical instruments.
Document
Reference:
[1] Benschop, R., & Draaisma, D. (2000). In pursuit of precision: The calibration of minds and machines in late nineteenth-century psychology. Annals of Science, 57(1), 1–25. | DOI 10.1080/000337900296281

[2] Čada, F. (1905). Ze sjezdů filosofických roku 1904. Česká mysl, 6, 72–76.

[3] Gundlach, H. (1983). Faksimilenachdruck: E. Zimmermann, Preis-Liste xVII [Reprint: E. Zimmermann, Price-list xVII]. Passau: Universität Passau.

[4] Gundlach, H. (2007). What is a psychological instrument. In M. G. Ash & T. Sturm (Eds.), Psychology’s Territories: Historical and Contemporary Perspectives from Different Disciplines (pp. 195–224). New York, NY: Psychology Press.

[5] Chmelař, V. (1959). Psycholog Rostohar. Československá psychologie, 3, 3–11.

[6] Krejčí, F. (1898). Obzor Psychologický. Naše doba: revue pro vědu, umění a život sociální. Praha: J. Laichter.

[7] Miles, W. R. (1956). Raymond Dodge 1871 – 1942. Washington D.C.: National Academy of Sciences.

[8] Rameš, M. (1928). Nový psychologický přístroj – precizoskop. Česká mysl, 24, 17–23.

[9] Sokal, M., Davis, A. B., & Merzbach, U. C. (1976). Laboratory instruments in the history of psychology. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 12, 59–64. | DOI 10.1002/1520-6696(197601)12:1<59::AID-JHBS2300120107>3.0.CO;2-L

[10] Sokal, M. (1982). James McKeen Cattell and the failure of anthropometric mental testing, 1890–1901. In W. R. Woodward & M. G. Ash (Eds.), The problematic science: Psychology in nineteenth-century thought (pp. 322–345). New York: Praeger.

[11] Sturm, T. & Ash, M. G. (2005). Roles of instruments in psychological research. History of Psychology, 8(1), 3–34. | DOI 10.1037/1093-4510.8.1.3

[12] Švancara, J. (1999). Tři etapy života a díla Mihajla Rostohar. In J. Švancara (Ed.): Mihajlo Rostohar (1878–1966) v tradici celostní a experimentální psychologie (pp. 11–15). Brno: Vydavatelství MU.

[13] Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M. (2014). Psychological machinery: experimental devices in early psychological laboratories. Frankfurt am Main: PL Academic Research.

[14] Wundt, W. (1909). Das Institut für experimentelle Psychologie. In Festschrift zur Feier des 500 jährigen Bestehens der Universität Leipzig, edited by Rektor und Senat der Universität Leipzig (pp. 118–133). Leipzig: S. Hirzel.

[15] Zimmernann, E. (1894). Preis-Verzeichniss über Apparate zu psychologischen u. physiologischen Experimenten. Leipzig.