[Koll-Stobbe, Amei; Knospe, Sebastian, eds. Language contact around the globe: proceedings of the LCTG3 conference]

Název: [Koll-Stobbe, Amei; Knospe, Sebastian, eds. Language contact around the globe: proceedings of the LCTG3 conference]
Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2015, roč. 63, č. 1, s. 101-103
Rozsah
101-103
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Koll-Stobbe, Amei; Knospe, Sebastian, eds. Language contact around the globe: proceedings of the LCTG3 conference. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. xii, 446 s. Sprachkönnen und Sprachbewusstheit in Europa, Language Competence and Language Awareness in Europe, 5. ISBN 978-3-631-62889-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek vznikl za podpory grantu Grantové agentury České republiky č. 13-17435S.