Tři knihy bělehradské rusistiky: opakování, inovace, pochybnosti

Název: Tři knihy bělehradské rusistiky: opakování, inovace, pochybnosti
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 1, s. 55-58
Rozsah
55-58
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Искусство супрематизма. Ред.-составитель Корнелия Ичин. Белград: Издательство Филологического факультета в Белграде, 2012. 278 с. ISBN 978-86-6153-111-8.
Светлост са истока: япанска култура и ми = Свет с востока: японская культура и мы = Ex oriente lux: Japanese culture and we. Red. Kornelia Ičin, Kajoko Jamasaki. Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 2014. 359 с. ISBN 978-86-6153-113-2.
Русский авангард и война. Ред.-составитель Корнелия Ичин. Белград: Издательство филологического факультета в Белграде, 2014. 383 с. ISBN 978-86-6153-013-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.