Бохумил Храбал во Македонија

Název: Бохумил Храбал во Македонија
Transliterovaný název
Bochumil Chrabal vo Makedonija
Variantní název:
  • Bohumil Hrabal v Makedonii
  • Bohumil Hrabal in Macedonia
Zdrojový dokument: Stojmenska-Elzeser, Sonja. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 120-126
Rozsah
120-126
Typ
Kapitola
Jazyk
makedonsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Příspěvek se zabývá recepcí románů a povídek velkého českého spisovatele Bohumila Hrabala v makedonské kultuře. Jeho poetika a styl jsou velmi specifické, takže překlad jeho díla je velmi vážná a komplikovaná otázka. Jeden z nejlepších překladatelů jeho prózy do makedonštiny je Donka Rousová. Přesto je zde možnost pro další diskusi o některých konkrétních translačních řešení. V tomto příspěvku se klade důraz na překlad výrazu "pábitel", který je jedním z konkrétních Hrabalovských výrazů.
This paper deals with the reception of the novels and short stories by the great Check writer Bohumil Hrabal in Macedonian culture. His poetic and style are very specific, so that the translation of his works is very serious and complicated issue. One of the best translators of his prose in Macedonian is Donka Rous. Still, there is a possibility for further discussion on some particular translational solutions. In this paper the focus is put on the translation of the term "pabitel" which is one of specific Hrabalian expressions.