Citační analýza časopisu ProInflow

Název: Citační analýza časopisu ProInflow
Variantní název:
  • Citation analysis the ProInflow journal
Zdrojový dokument: ProInflow. 2015, roč. 7, č. 2, s. 53-66
Rozsah
53-66
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá výzkumem provedeným v rámci bakalářské práce, a to citační analýzou časopisu ProInflow. V úvodní části jsou definovány metody výzkumu, práce s daty a výzkumné otázky. Dále jsou pak uvedeny jednotlivé výsledky vyplývající z provedeného kvantitativního výzkumu. Jsou uvedeni nejcitovanější autoři, časopisy a knihy, také je provedeno srovnání stáří citovaných dokumentů a analyzovány další citační zvyklosti autorů publikujících v ProInflow.
The paper presents the research realized within bachelor thesis with the focus on citation analysis of the ProInflow journal. In the first part research methods, research questions and data processing are defined. In the second are presented particular results from the made quantitative research. That includes the most cited authors, journals and books, and also the age of cited documents and citation behaviour are compared and analysed.