Slavica litteraria 2015, roč. 18, č. 1

Obrázek
Rok
2015
Rok vydání
2015
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Page Title
[3]-5 Oživený "příběh" české a slovenské komparatistiky (několik rekapitulujících slov) Zelenka, Miloš | pdficon
Články
Page Title
[7]-18 Česká a slovenská literární komparatistika 20. století – stav a perspektivy Zelenka, Miloš | pdficon
[19]-28 Kdo je a kdo není komparatista, co je komparatistika a čím už nezvládá být Pospíšil, Ivo | pdficon
[29]-39 K aktuálním komparatistickým výsledkům v oblasti starší literatury Hashemi, Michaela | pdficon
[41]-52 Štatút komparatistiky v slovenskej literárnej vede Franek, Ladislav | pdficon
[53]-71 Hommage na Henry H. Remaka (keď je komparatistika zmysluplnou vedou) Bátorová, Mária | pdficon
[73]-82 "... Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára Gáfrik, Róbert | pdficon
[83]-91 Od ideológie k humanite – literárna komparatistika v 21. storočí Pokrivčák, Anton | pdficon
[93]-101 Některé tradice středoevropské literární komparatistiky Kučera, Petr | pdficon
[103]-113 Využitie komparatívneho prístupu vo vyučovaní literárnej vedy Suša, Ivan | pdficon
[115]-123 Formovanie romantizmu v strednej Európe a možnosti literárnej komparatistiky Káša, Peter | pdficon
[125]-137 "L'homme inutile" dans les littératures tchèque et polonaise à la fin du XIXe siècle : comparaison à partir des différences Voisine-Jechová, Hana | pdficon
[139]-150 Postkolonializmus a literárna komparatistika Pucherová, Dobrota | pdficon
[151]-161 Glossolália Andreja Belého (pod prizmou komparatívneho skúmania) Maliti, Eva | pdficon
[163]-172 O hlubinném filozofickém poznání v Ortegovĕ studii Meditace o Quijotovi z komparativního hlediska Ivanova, Dimana | pdficon
Materiály
Page Title
[173]-184 Literárnovedné výpravy a návraty Žemberová, Viera | pdficon
[185]-191 Česká a polská próza padesátých let 20. století z hlediska kompoziční poetiky Všetička, František | pdficon
Nekrology
Page Title
[193]-196 Za Sergejem Vasiljevičem Nikolským (1922–2015) Pospíšil, Ivo | pdficon
[197]-198 Za Pavlom Plutkom Žemberová, Viera | pdficon
Recenze
Page Title
[199]-202 Turgeněv pro dnešního čtenáře: afirmace s otazníky Pospíšil, Ivo | pdficon
203-206 Čakanie na dejiny (nielen literatúry) nemá horizont Žemberová, Viera | pdficon
206-208 Areál a filologická studia Zelenka, Miloš | pdficon
208-209 Hluboce pravdivá výpověď Kšicová, Danuše | pdficon
210-213 Ruská bohemistka a česká literatura: poněkud opožděná recenze Pospíšil, Ivo | pdficon
213-214 Interpretace jako "zúčastněné tvořivé čtení" Pokorný, Milan | pdficon
215-217 Kontexty literární vědy Paučová, Lenka | pdficon
218-220 Žáner novely v centre literárnovedného záujmu Gunišová, Eliška | pdficon
220-227 Náhled do mezinárodního slavistického života Matyušová, Zdeňka | pdficon
227-230 Tři podstatné knihy o slovanských literaturách ze srovnávacího pohledu Pospíšil, Ivo | pdficon
Informace a zprávy
Page Title
[231]-232 Genologické kolokvium v Brně jako počátek nové tradice: Mezinárodní genologický kruh Pospíšil, Ivo | pdficon
232-233 Zajímavá, ale smutná konference (dvacet let pražské univerzitní slovakistiky) Zelenka, Miloš | pdficon
234 50. výročie založenia Ústavu svetovej literatúry SAV Cviková, Jana | pdficon
Page Title
[237] Instrukce pro přispěvatele | pdficon