1

Title: Slavica litteraria
Rok: 2015
Ročník: 18
Číslo: 1
Rok vydání
2015
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Oživený "příběh" české a slovenské komparatistiky (několik rekapitulujících slov) | [3]–5
Zelenka, Miloš
PDF
Články
Title Document
Česká a slovenská literární komparatistika 20. století – stav a perspektivy | [7]–18
Zelenka, Miloš
PDF
Kdo je a kdo není komparatista, co je komparatistika a čím už nezvládá být | [19]–28
Pospíšil, Ivo
PDF
K aktuálním komparatistickým výsledkům v oblasti starší literatury | [29]–39
Hashemi, Michaela
PDF
Štatút komparatistiky v slovenskej literárnej vede | [41]–52
Franek, Ladislav
PDF
Hommage na Henry H. Remaka (keď je komparatistika zmysluplnou vedou) | [53]–71
Bátorová, Mária
PDF
"… Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára | [73]–82
Gáfrik, Róbert
PDF
Od ideológie k humanite – literárna komparatistika v 21. storočí | [83]–91
Pokrivčák, Anton
PDF
Některé tradice středoevropské literární komparatistiky | [93]–101
Kučera, Petr
PDF
Využitie komparatívneho prístupu vo vyučovaní literárnej vedy | [103]–113
Suša, Ivan
PDF
Formovanie romantizmu v strednej Európe a možnosti literárnej komparatistiky | [115]–123
Káša, Peter
PDF
"L'homme inutile" dans les littératures tchèque et polonaise à la fin du XIXe siècle : comparaison à partir des différences | [125]–137
Voisine-Jechová, Hana
PDF
Postkolonializmus a literárna komparatistika | [139]–150
Pucherová, Dobrota
PDF
Glossolália Andreja Belého (pod prizmou komparatívneho skúmania) | [151]–161
Maliti, Eva
PDF
O hlubinném filozofickém poznání v Ortegovĕ studii Meditace o Quijotovi z komparativního hlediska | [163]–172
Ivanova, Dimana
PDF
Materiály
Title Document
Literárnovedné výpravy a návraty | [173]–184
Žemberová, Viera
PDF
Česká a polská próza padesátých let 20. století z hlediska kompoziční poetiky | [185]–191
Všetička, František
PDF
Nekrology
Title Document
Za Sergejem Vasiljevičem Nikolským (1922–2015) | [193]–196
Pospíšil, Ivo
PDF
Za Pavlom Plutkom | [197]–198
Žemberová, Viera
PDF
Recenze
Title Document
Turgeněv pro dnešního čtenáře: afirmace s otazníky | [199]–202
Pospíšil, Ivo
PDF
Čakanie na dejiny (nielen literatúry) nemá horizont | 203–206
Žemberová, Viera
PDF
Areál a filologická studia | 206–208
Zelenka, Miloš
PDF
Hluboce pravdivá výpověď | 208–209
Kšicová, Danuše
PDF
Ruská bohemistka a česká literatura: poněkud opožděná recenze | 210–213
Pospíšil, Ivo
PDF
Interpretace jako "zúčastněné tvořivé čtení" | 213–214
Pokorný, Milan
PDF
Kontexty literární vědy | 215–217
Paučová, Lenka
PDF
Žáner novely v centre literárnovedného záujmu | 218–220
Gunišová, Eliška
PDF
Náhled do mezinárodního slavistického života | 220–227
Matyušová, Zdeňka
PDF
Tři podstatné knihy o slovanských literaturách ze srovnávacího pohledu | 227–230
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy
Title Document
Genologické kolokvium v Brně jako počátek nové tradice: Mezinárodní genologický kruh | [231]–232
Pospíšil, Ivo
PDF
Zajímavá, ale smutná konference (dvacet let pražské univerzitní slovakistiky) | 232–233
Zelenka, Miloš
PDF
50. výročie založenia Ústavu svetovej literatúry SAV | 234
Cviková, Jana
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | [237]
PDF