Ruská bohemistka a česká literatura: poněkud opožděná recenze

Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 210-213
Rozsah
210-213
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Document