Činnost Družstva českého divadla v Olomouci v letech 1920-1925

Název: Činnost Družstva českého divadla v Olomouci v letech 1920-1925
Variantní název:
  • The activities of the association of Czech theater in Olomouc in the years 1920-1925
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, č. 2, s. [29]-38
Rozsah
[29]-38
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In Olomouc, as in other cities in our country, was founded the Association of Czech theater in the early 20th century. The main task of the Association was the establishment of a Czech professional scene in Olomouc. This task was fullfilled after the founding of the Czechoslovak Republic, in 1920, when a German theater came under Czech administration. The first five years have been established ensembles, including the ballet, and the theatre made new repertoire. The Association solved the financial and administrative problems of the theater. In the mid-twenties of the 20th century the Association signed a new contract with the Town Hall in Olomuc and the theater has worked with all the ensembles and its own facilities.
Note
Studie vznikla v rámci projektu FPVČ2013/08 na UP v Olomouci.
Reference
[1] České divadlo Olomoucké po desíti letech. Přehled práce Družstva českého divadla v Olomouci za léta 1920–1930. Olomouc: Lidové závody tiskařské a nakladatelské, 1930.

[2] DRLÍK, Vojen a kolektiv. Moravské divadlo Olomouc 1920–2000, Olomouc: Moravské divadlo Olomouc, 2000.

[3] HOLEŇOVÁ, Jana a kol. Český taneční slovník: Tanec, balet, pantomima, Praha: Divadelní ústav, 2001.

[4] HUDEC, Vladimír. Kalendárium opery a operety. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Musicologica Olomucensia. Musicologica Olomucensia 2006, č. 8, s. 153–231.

[5] KŘUPKOVÁ, Lenka. Die Dämmerung des Olmützer deutschen Theaters. Musicologica Brunensia, 2010, roč. 45, č. 1–2, s. 149–162.

[6] KŘUPKOVÁ, Lenka. Německá operní scéna v Olomouci II. 1878–1920. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.

[7] KUČEROVÁ, Alice. Zájezdy Olomoucké opery do Vídně – rok 1924. In Hudba v Olomouci a na střední Moravě III 2009, s. 123–129.

[8] Olomoucké české divadlo v saisoně 1923/1924. Olomouc: Družstvo českého divadla, 1924.

[9] Olomoucké české divadlo v saisoně 1924/1925. Olomouc: Lidová tiskárna, 1925.

[10] Olomoucké české divadlo v saisoně 1926–1927. Výroční zpráva Družstva českého divadla v Olomouci za dobu od 1. července 1926 do 30. června 1927. Olomouc: Lidové závody tiskařské a nakladatelské, 1927.

[11] Pro Národní divadlo v Olomouci. Pamětní spis divadelních slavností o letnicích 1919. Olomouc: Národní knih a kamenotiskárny Kramář a Procházka, 1919.

[12] ŠTEFANIDES, Jiří a kolektiv. Kalendárium dějin divadla v Olomouci. Praha: Pražská scéna, 2007.

[13] VIČAR, Jan a kolektiv. Hudba v Olomouci 1945–2013. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.

[14] Výroční správa Družstva českého divadla v Olomouci za dobu od 1. července 1924 do 30. června 1925. Olomouc: Lidová tiskárna, 1925.

[15] Výroční zpráva družstva českého divadla v Olomouci za roky 1930/1931 a 1931/1932. Olomouc: Linografia, 1932.

[16] Výroční zpráva Družstva českého divadla v Olomouci za dobu od 1. dubna 1921 do 15. března 1922. Olomouc: Národní knih a kamenotiskárny Kramář a Procházka, 1922.

[17] Výroční zpráva Družstva českého divadla v Olomouci, za dobu od 13. listopadu 1918 do 29. února 1920. Olomouc: Národní knih a kamenotiskárny Kramář a Procházka, 1920.