Art of action of 1960s and 1970s in the 20th century and its documentation in the permanent exhibition of the National Gallery – commented tour with Pavlína Morganová

Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 2, s. 161-163
Rozsah
161-163
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Umění akce 60. a 70. let 20. století a jeho dokumentace ve stálé sbírce Národní galerie – komentovaná prohlídka s Pavlínou Morganovou [Art of action of 1960s and 1970s in the 20th century and its documentation in the permanent exhibition of the National Gallery – commented tour with Pavlína Morganová]. 12 Feb 2016, Prague, Czech Republic.
Document
Reference:
[1] BURDA, Jiří. 1967. Fluxus, Happening, Event. Divadlo (January 1967): 1: 39–44.

[2] CHALUPECKÝ, Jindřich. 1990. Na hranicích umění: několik příběhů [On the Fringes of Art: A Few Stories]. Praha: Prostor, 1990.

[3] HORANSKÝ, Miloš. 1967. 45 odstavců o happening a divadle [45 Paragraphs on Theatre and Happening]. Divadlo (1967): 1: 47.

[4] KLOCKER, Hubert. 1983. Wiener Aktionismus. Das Orgien-Mysterien Theater. Eine Performancetheoretische Studie. 1983.

[5] MILLESI, Hanno. 1994. Zum Verhältnis Fotografie und Aktionskunst [Towards the Relationship of Picture and Action-art]. In Hermann Nitsch; eine biographische Skizze. Krems: Kunsthalle Krems, 1994: 76–7.

[6] MORGANOVÁ, Pavlína, Terezie NEKVINDOVÁ and Sláva SOBOTOVIČOVÁ. 2015. České akční umění. Filmy, videa. 1956–1989 [Czech Action Art. Film and Video. 1956–1989]. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědeckovýzkumné pracoviště (VVP AVU), 2015.

[7] MORGANOVÁ, Pavlína. 1999. Akční umění [The Action Art]. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1999.

[8] MUCHA, Jiří. 1966. Černý a bílý New York [Black and White New York]. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1966.

[9] VERGINE, Lea. 1974. Body Art and Performance: The Body as Language. 1974.