Vplyv a dosah myšlienok Vladimíra Helferta na slovenskú hudbu

Název: Vplyv a dosah myšlienok Vladimíra Helferta na slovenskú hudbu
Variantní název:
  • Influence and impact of Vladimír Helfert's ideas on the Slovak music
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 2, s. 187-193
Rozsah
187-193
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study highlights the key relationships and the impact of Vladimir Helfert's ideas on Slovakia. A particular focus lies on the years of the joint Czechoslovak state when authentic music with unique Slovak features starts to formulate itself in the Slovak territory. The key authors reflecting on Vladimír Helfert differ in their interpretation regarding the amount of interest placed on Slovakia. According to Bohumír Štědroň, it is high with a strong impact on the music criticism of that era as suggested by Hrčková or not having a major impact on Slovak musical modernism as argued by Pečman. The study offers another point of view through the personality of Ivan Ballo who was not only influenced by Vladimír Helfert but participated in the creation of the image of the Czechoslovak relations. The correspondence between Ivan Ballo and Vladimír Helfert is of particular value as it significantly contributed to the characterization of new conditions and provides an analysis of the key work Fate and ideal (Osud a ideál) by Ján Levoslav Bella.
Reference
[1] BALLO, Ivan. Ján Levoslav Bella: sborník prác o jeho živote a diele. Turčiansky Sv. Martin: [Matica Slovenská], 1928.

[2] Helfertova česká moderní hudba: sborník materiálů muzikologické konference Katedry teorie a dějin hudby Hudební fakulty AMU v Praze 29. května 1996 u příležitosti 60. výročí vydání kritické studie Vladimíra Helferta o české hudební tvořivosti: program a texty nebo abstrakty referátů. Praha: Akademie múzických umění, 1996.

[3] HELFERT, Vladimír. Naše hudba a český stát. Praha: Melantrich, 1918.

[4] HELFERT, Vladimír. Osud a ideál. Slovenské pohľady, roč. 44, 1928, č. 11, s. 719–736.

[5] HELFERT, Vladimír. Útok na Českou moderní hudbu. Olomouc: Index, 1937.

[6] HELFERT, Vladimír – STEINHARD, Erich. E. Die Musik in der Tschechoslovakischen Republik. Prag: Orbis – Verlag, 1938.

[7] HORVÁTHOVÁ, Katarína. Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918–1983): referáty prednesené na muzikologickej konferencii v rámci BHS 1984. [Bratislava: Mestský dom kultúry a osvety, 1984]. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia.

[8] HOŘEJŠ, Antonín. Slovenská hudba. Osudy a vývoj. In Československá vlastivěda. Díl VIII. Umění. Praha: Sfinx, 1935, s. 535–597.

[9] HRČKOVÁ, Naďa. Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918–1948. Bratislava: Litera, 1996, s. 254.

[10] NOVÁČEK, Zdenko. Česko-slovenské hudobné vzťahy: referáty prednesené na muzikologickej konferencii v rámci BHS 1974. Bratislava: Obzor, 1979.

[11] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2003.

[12] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu: hudebněvědná konference k 100. výročí narození pokrokového vědce a člověka, Brno 27.–28. února 1986. Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1987.

[13] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Dr. Vladimír Helfert: (Přehled práce českého učence.). Praha: Unie českých hudebníků z povolání, 1940.

[14] VYSLOUŽIL, Jiří a Rudolf PEČMAN. Vladimír Helfert : pokrokový vědec a člověk: studie, korespondence a vzpomínky. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1975.

[15] ZICH, Otakar. Bellova theorie slovenské hudby. Slovenské pohľady 44 (1928), s. 713–719.

[16] ZICH, Otakar. Symfonické básně Smetanovy. Hudebně estetický rozbor. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1924.