Dramaturgie her Karla Čapka podle Jany Cindlerové

Zdrojový dokument: Theatralia. 2017, roč. 20, č. 1, s. 155-158
Rozsah
155-158
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] KOVÁČ, Ladislav. 2007. Prírodopis komunizmu: Anatómia jednej utópie [Biology of Communism: Anatomy of a Utopia]. Bratislava: Kalligram, 2007.