Jan Klápště: The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands, 1100–1600

Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 342-343
Rozsah
342-343
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document