Starší dějiny Vietnamu a Čampy

Obrázek
Variantní název
Ancient history of Vietnam and Champa
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2016
Rozsah
204 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 460
ISBN
978-80-210-8491-9
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6387639
Anotace
  • Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Při chronologickém výkladu založeném na vietnamských a čínských kronikách jsou sledovány hlavní vývojové tendence: přechod od tisícileté čínské nadvlády, kdy byli Vietové přirozenou okrajovou součástí čínského politického okruhu i kosmopolitní synkretickou křižovatkou jihovýchodní Asie, k samostatnosti za dynastií Lý, Tran a Le či mocenské posuny od buddhistické sanghy k vojenským vládcům a neokonfuciánské civilní správě.
  • The book introduces history of two civilisation areas in the present Vietnamese territory: one of the Viets in the north developing under direct influences of China and the other of Champa in the south formed by small independent indianized communities. While the growth of the Vietnamese statehood by the 15th century reached its height in the creation of a centralized Confucian realm, Champa in the same time suffered a far-reaching defeat resulting in the gradual regress in the following centuries. Behind the chronological narrative of Vietnamese chronicles, some general tendencies are highlighted: cosmopolitan and syncretic character of Vietnamese society under the millennium-long Chinese rule or shifts of power between Buddhist monkhood, military warlords and Neo-Confucian civil service.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
[9] Poděkování | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
11-14 0 | Předmluva | pdf icon Srba, Ondřej
Page Chapter number Title
15-23 1 | Starší etnohistorie a jazykové skupiny ve Vietnamu | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
24-27 2 | Archeologické kultury prehistorického Vietnamu | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
hidden-section Mytologie
Page Chapter number Title
28-35 3 | Mytologie | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
36-44 4 | Nejstarší historické období - dynastie Zhao | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
45-69 5 | Tisíc let čínské nadvlády nad Vietnamem | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
70-85 6 | Stručná historie Čampy a Čamů | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
86-90 7 | Předkhmérské a raně-khmérské státy (Funan, Angkor) | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
91-98 8 | Severní Vietnam v 10. století - boj o nezávislost | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
99-104 9 | Nástup dynastie Lý a rovoj buddhismu na přelomu 10. a 11. století | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
105-120 10 | První období vlády dynastie Lý | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
121-130 11 | Vrcholné období a druhá polovina vlády dynastie Lý | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
131-144 12 | Počátek vlády dynastie Trần a období mongolských invazí | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
145-155 13 | Druhá polovina vlády dynastie Trần a její pád, krátká vláda Hồ Quý Lýho a mingská okupace | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
hidden-section Vietnam v 15. století
Page Chapter number Title
156-175 14 | Vietnam v 15. století | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
176-177 15 | Závěr | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
179-198 Bibliografie | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
hidden-section Přílohy
Page Chapter number Title
199-202 Přílohy | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal
Page Chapter number Title
203-204 Ancient history of Vietnam and Champa : summary | pdf icon Srba, Ondřej; Schwarz, Michal